יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
דף הבית הנחיות משרד החינוך יש עם מי לדבר
משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום - זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר. מטרת ההיערכות היא לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך בלימודיהם בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו

מטרות קיום שגרת למידה במצב שבו תלמידים ומורים מנועים מלהגיע לבית הספר. קיום מסגרת תמיכה חברתית, לימודית ואינפורמטיבית עבור תלמידים, הורים ועובדי הוראה להתמודדות עם מצב החירום. קיום מסגרת חינוכית-חברתית חלופית באמצעות תקשורת דיגיטלית, תוך ניצול האמצעים הטכנולוגיים הקיימים. יעדים כל בית ספר יפעיל מרחב מקוון ייעודי, המושתת ככל שניתן על האתר הבית ספרי הקיים, שיאפשר למורים לקיים מסגרת לימודים עם תלמידים השוהים מחוץ לבית הספר. האתר יכיל את פירוט המקצועות, הנושאים הנלמדים, חובות הלומדים והפניות לחומרי הלימוד בחלוקה לפי שכבות גיל. הנחיית אוכלוסיית הלומדים על ידי צוות בית הספר בקיום שיגרת למידה מהבית באמצעות למידה מרחוק . הלמידה מתנהלת ברשת האינטרנט ,בשידורי הטלוויזיה החינוכית ושיודורים ייעודיים בערוצי הטלוויזיה השונים. הקמת מנגנון הנחיה והדרכה למורים המפעילים את שגרת הלמידה בחירום, באמצעות האתר הבית ספרי ואתר הלמידה בחירום, "לומדים מרחוק", של משרד החינוך. הקמת צוות מורים מכל בית ספר יהיה אחראי על הפעלת המורים המלמדים באמצעות האתר הבית ספרי במצב חירום. מערך יצירה ושמירת קשר רציף עם התלמידים, ההורים והמורים מהופעל על ידי צוות ההוראה של בית הספר באמצעות האתר הבית-ספרי.

 
 
הנחיות משרד החינוך
פעילות לשעות הפנאי
יש עם מי לדבר
סביבות למידה